Koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado?

Koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado je pogosto vprašanje vseh, ki bi si radi povečali prostor v mansardi ali pridobili več svetlobe v stanovanje. Dejansko pa je pred tem vprašanjem treba najprej na občini preveriti občinske prostorske akte, ali frčade in kakšne sploh, dovoljujejo. Šele po pozitivnem odgovoru se lahko posvetite temu, koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado, ki je utemeljeno vprašanje, saj so cene različne glede na tip, obliko in velikost frčade. Pri tem pa je seveda treba upoštevati nekaj glavnih pravil Gradbenega zakona.

Kaj morate prej vedeti, preden ugotavljate, koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado?

Če so vam na občini dali odgovor, da je na vaši parceli in hiši možna frčada glede na prostorske akte, potem morate preveriti, kakšne vrste frčada je zahtevana v občinskih aktih. Frčade so lahko z ravno streho ali pultne, lahko so trapezne, trikotne ali pa so krite z dvokapnico.
Ko bo arhitekt naredil izris načrta frčade, bo upošteval osnovno obliko vaše obstoječe strehe na objektu, ki že ima gradbeno dovoljenje. Če ga nima, imate problem, objekt bo treba najprej legalizirati in zanj pridobiti gradbeno dovoljenje skupaj s frčado.
Kakšna frčada pa je dovoljena na vaši strehi? V skladu z zakonom frčada namreč ne sme biti višja od polovice višine celotne strehe, ali pa daljša od ene tretjine celotne dolžine obstoječe strehe.
Torej če gradbeno dovoljenje imate in boste upoštevali zgornje zakonske zahteve, se lahko pozanimate, koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado na vaši strehi?

Koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado, ki je majhna?

Sledi prijetno presenečenje. Če je frčada dovolj majhna, kar pomeni, da ni potrebno posegati v nosilno konstrukcijo strehe, ki so sleme, lege in špirovci, potem se taka dela razumejo po zakonu kot običajna vzdrževalna dela, ki veljajo tudi za vzdrževanje fasade in oken, ter menjavo strešnikov, potem za tak poseg ne boste potrebovali nobenega gradbenega dovoljenja in vas to ne bo nič stalo.
Dejansko lahko na takšen način naredite, s pomočjo dobrega arhitekta, nekaj manjših frčad umeščenih med špirovce, pa ni treba za to nobenih papirjev. Pridobili pa boste dodatno svetlobo v stanovanje. Plačali boste za arhitektove storitve in morebiti se bo povišal davek na nepremičnino, v nadaljevanju preberite, zakaj.

Koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado, ki je večja?

Tukaj pa je vprašanje, koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado, že na mestu. Odgovor je, odvisno od tega, koliko in kakšne papirje boste morali pridobiti, pa poglejmo.
Pri enostanovanjski stavbi potrebujete načrt arhitekture. Zraven morate imeti še izjavo statika ter elaborate gradbene fizike in zaščite pred hrupom v stavbah, pa tudi zasnovo požarne varnosti. Če pa gre za dvostanovanjsko ali večstanovanjsko zgradbo, pa je potrebnih še več papirjev. Več papirjev pa več stane.
Ceno za izdajo dokumentacije bo upravna enota določila glede na velikost posega ter kako zahteven je. Cena za izdelavo projekta za izvedbo varira od arhitekta do arhitekta in znaša v povprečju okoli 1.000 do 1.800 Eur.
Zavedati pa se morate tudi tega, da se bo zaradi frčade povračala velikost bivanjskega dela stanovanja. V bivanjski del stanovanja pa se štejejo vsi prostori višji od 1,60 m, zaradi česar bo GURS ponovno odločal o vrednosti nepremičnine, ki se lahko poveča in s tem tudi davek na nepremičnino.
Če boste vse sešteli, boste ugotovili, koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado, ki jo želite izvesti. Cena seveda ni enaka za vse frčade, predvsem zaradi variranja v velikosti frčade in težavnosti del. Glede na to boste plačali takse, ki jih bo določila upravna enota. Takrat boste čisto točno vedeli, koliko stane gradbeno dovoljenje za frčado.

 

Avtor prispevka: