Številna prosta delovna mesta na področju gradnje in urejanja prostora

Število prostih delovnih mest na svetu je osupljivo. Nekatera prosta delovna mesta si lahko ogledate na naslovu https://www.deloglasnik.si/. Nedavna študija McKinseyjevega globalnega inštituta je pokazala, da je na svetu skoraj 240 milijonov nezasedenih delovnih mest. Njihovo število se bo s povečevanjem svetovnega prebivalstva in naraščajočim povpraševanjem po kvalificiranih delavcih le še povečevalo. Razlogov za tako veliko število prostih delovnih mest je več. Eden od njih je, da so se v zadnjih letih močno spremenila znanja in spretnosti, ki se zahtevajo za številna delovna mesta. Z razvojem tehnologije so potrebna nova znanja in spretnosti, da bi lahko sledili najnovejšim trendom. Drugi razlog je, da veliko ljudi nima potrebne izobrazbe ali usposabljanja, da bi lahko zasedli prosta delovna mesta.

Prosta delovna mesta

 

Kako zapolniti prosta delovna mesta?

Vlade in podjetja začenjajo opozarjati na to, da se nekatera prosta delovna mesta težko zapolni. Sodelujejo pri oblikovanju programov in obstajajo pobude, ki bodo pomagali zapolniti vrzel med znanjem, ki ga imajo delavci, in znanjem, ki ga potrebujejo delodajalci. Ti programi vključujejo izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje podjetij, da vlagajo v usposabljanje in razvoj svojih zaposlenih. To vsekakor je izziv, vendar predstavlja tudi priložnost. Vlade in podjetja lahko s sodelovanjem razvijejo programe in pobude, ki so potrebni za zapolnitev vrzeli v delovni sili. To ne bo koristilo le podjetjem, temveč bo prispevalo tudi k izboljšanju gospodarske rasti in socialne stabilnosti po vsem svetu.

Prosta delovna mesta na področju gradbeništva

Gradbeništvo je dejavnost, ki se ukvarja s proizvodnjo in izdelavo stavb in drugih objektov. Na področju gradbeništva lahko delamo na več načinov: izdelujemo objekte od začetka do konca (gradimo), opremljamo in preuredimo obstoječe objekte (adaptiramo) ali pa gradimo in opremljamo objekte na podlagi izdelanega projekta (nadgradnja). V Sloveniji je gradbeništvo še vedno eno izmed najbolj zastopanih področij na področju iskanja delovne sile. Trenutno je na trgu dela veliko prostih delovnih mest, ki so namenjena izključno gradbenim delavcem. Zaradi velikega povpraševanja po delavcih je morajo biti delodajalci pripravljen na konkurenco pri iskanju delavcev.

Prosta delovna mesta na področju medicine

Problematika prostih delovnih mest na področju medicine ni nova. Pravzaprav se pojavlja že vrsto let. Razlogov za to je več. Nekateri izmed njih so posledica nenehno spreminjajočega se področja medicine, visokih stroškov izobraževanja in težav pri iskanju dobrih zdravnikov. Eden od razlogov za vse večje število prostih delovnih mest je, da se medicina tako hitro spreminja. Področje se nenehno razvija, nenehno se razvijajo novi načini zdravljenja in tehnologije. To pomeni, da morajo zdravniki slediti najnovejšim informacijam, da bi lahko svojim pacientom zagotovili kakovostno oskrbo. Zdravniki to težko počnejo, hkrati pa ohranjajo polno prakso.

Kako podjetja zapolnijo prosta delovna mesta?

V podjetju se lahko prosta delovna mesta pojavijo iz več razlogov. Lahko gre za zmanjševanje števila zaposlenih v podjetju, upokojitev ali odhod iz podjetja zaradi druge priložnosti ali pa preprosto ni več potrebe po delovnem mestu. Ne glede na razlog je lahko prosto delovno mesto težko zapolniti. Podjetja lahko storijo nekaj stvari, da olajšajo postopek zapolnjevanja prostega delovnega mesta. Najprej je treba zagotoviti, da je oglas za delovno mesto jasen in jedrnat. To pomeni, da je treba vključiti jasen opis delovnega mesta in opredeliti zahtevane kvalifikacije. Pomembno je tudi, da se realno opredelijo ponujene plače in ugodnosti. Druga stvar, ki jo lahko storijo podjetja, je ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja. To pomeni, da je treba spodbujati timski pristop in poudarjati pomen ravnovesja med delom in zasebnim življenjem. Zaposleni se želijo počutiti cenjene in ovrednotene, pozitivno delovno okolje pa lahko pripomore k temu.

Prijava na prosta delovna mesta

 

Pomembno je, da je postopek zaposlovanja organiziran in učinkovit. To vključuje hitro pregledovanje prijav in pravočasno izvajanje razgovorov. Z upoštevanjem teh nasvetov lahko podjetja olajšajo postopek zapolnjevanja prostega delovnega mesta za vse udeležence. Razlogov za sprostitev delovnega mesta v podjetju je veliko. V večini primerov se ob sprostitvi delovnega mesta v podjetju skoraj takoj začne postopek zaposlovanja. Podjetje objavi obvestilo na spletu ali v lokalnih časopisih, lahko pa se obrne tudi na svojo mrežo stikov in preveri, ali se kdo od znancev zanima za to delovno mesto. Če se želite prijaviti na prosta delovna mesta v podjetju, morate čim prej poslati svoj življenjepis. Podjetje ima morda že veliko število prijavljenih, zato morate poskrbeti, da bo vaša vloga izstopala med ostalimi. Postopek zaposlovanja običajno traja nekaj tednov, podjetje pa bo izbrane kandidate kontaktiralo in se z njimi dogovorilo za razgovor. Razgovor je običajno zadnja faza postopka, na kateri se podjetje odloči, ali bo kandidatu ponudilo delo ali ne.

Avtor prispevka: