priglasitev del za obnovo strehe

Postopek za priglasitev del za obnovo streho

Postopek za priglasitev del za obnovo strehe  pri rednem vzdrževanju objekta ni potreben. Med redna vzdrževalna dela se šteje podiranje strehe, pregled lesene konstrukcije, morebitna zamenjava in pokrivanje strehe.

Vsaka streha ima svojo življenjsko dobo. Vse je odvisno, koliko smo v začetku vložili vanjo, kako smo jo vzdrževali in katerim vremenskim vplivom je streha kljubovala. Če smo že v osnovi dobro poskrbeli za kvalitetno streho in vanjo vložili določena sredstva, nam bo služila kar nekaj desetletij. S primernim vzdrževanjem lahko to dobo še podaljšamo. Na vremenske pojave pa mi, žal, nimamo vpliva. V zadnjem času dela toča ogromno škodo na strehah. Toča nenormalne ježaste oblike velikosti jajca ali jabolka uniči še tako kvalitetno streho. Oziroma strešno kritino. Menjava je tako nujno potrebna, priglasitev del za obnovo strehe pa ne. Pri menjavi kritine je na mestu tudi ocena stanja lesene konstrukcije. Če je ta še povsem zdrava, menjava ni potrebna. V nasprotnem primeru pa nujna. Vendar je potem potrebno poiskati strešno kritino, ki bo skladna s strešno konstrukcijo. Sodobni materiali za strešne kritine potrebujejo namreč drugačne nosilne elemente. Tako pokrivanje strehe potrebuje temeljit premislek in dober načrt. Na mestu je tudi posvet s strokovnjakom. Če nam je streho uničila toča, počakamo na sodnega cenilca, ki bo ocenil dejansko stanje škode. Potem nam  na pomoč priskoči zavarovalnica. Seveda, če smo hišo dobro zavarovali. Pri zavarovanju hiše je potrebno predvideti vse nevšečnosti in jo pametno zavarovati. To delajo le največji strokovnjaki na tem področju.

Drugače pa stojijo zadeve, ko se lotimo menjave strehe objekta, ki je varovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini. Priglasitev del za obnovo strehe na takem objektu sporočimo na upravni enoti, kjer se objekt nahaja. Oziroma moramo pridobiti Lokacijsko informacijo. Ta dokument je potreben tudi za menjavo strehe objekta, ki meji na javno površino. Prav tako pa je potrebna Lokacijska informacija za spremembo namembnosti objekta, ki ostaja v okviru gradbenega dovoljenja na začetku. Obnova strehe tudi ne sme kakorkoli drugače vplivati na okolico. Brez teh dokumentov se prenove oziroma menjave strehe sploh ne smemo lotiti. Pravni nasvet je v takih primerih več kot dobrodošel.

Še bolj pa se zadeva spremeni, ko želimo streho na kakršen koli način spreminjati. Priglasitev del za obnovo strehe zamenja Gradbeno dovoljenje, ki ga prav tako izda urad na upravni enoti občine, kjer se objekt nahaja. V te posege spada podaljšanje strehe, izgradnja dodatnih frčad. V primeru, da želimo streho dvigniti ali z njo kakorkoli globlje poseči v okolje. To so primeri, če želimo obstoječi objekt na kakršen koli način podaljšati in ga ustrezno pokriti. Tudi če je to samo začasne narave. Če želimo streho kakorkoli spustiti, dvigniti ali zravnati za spremembo namembnosti prostora ali celega objekta, je prav tako potrebno Gradbeno dovoljenje.

Za objekte državnega pomena pa ustrezna soglasja izda ministrstvo za infrastrukturo ali ministrstvo za okolje in prostor s svojimi direktorati.

Naj ponovim. Če vam je vremenska ujma uničila streho, priglasitev za obnovo strehe ni potrebna. Prav tako, če želite zamenjati obstoječo streho zaradi dotrajanosti ali vaše nove želje.

Avtor prispevka: