labopratorijske tehtnice

Laboratorijske tehtnice in njihova uporaba

Zagotavljanje zanesljivih in natančnih meritev je področje, ki mu je potrebno vedno nameniti zadostno količino časa in prostora. Za zagotavljanje natančnih meritev mase poskrbijo laboratorijske tehtnice s pomočjo katerih boste svojim strankam in uporabnikom zagotovili brezskrbne in zanesljive rezultate.

Tehtanje in določanje mase

Masa je fizikalna količina, ki jo v fiziki označimo s črko m. Njena osnovna enota je kilogram (kg). Maso določamo s pomočjo tehnic, ki se med seboj razlikujejo glede na velikost telesa, ki jo lahko z njo stehtamo, pa tudi glede natančnosti meritev, ki jo s tehnico dosežemo. V osnovi velja, da laboratorijske tehtnice uporabljamo za tehtanje manjših količin snovi in so v primerjavi s tehnicami, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju (na primer kuhinjske, tovorne… tehnice) bolj natančne in zanesljive.

Laboratorijske tehtnice delimo na: analitske in precizne. Precizne se uporabljajo za določanje oziroma tehtanje snovi z večjo maso (do nekaj kilogramov) in so sočasno manj natančne. Analitske pa so v primerjavi s preciznimi bolj natančne, z njimi lahko tehtamo snovi do 1 miligrama natančno.

labopratorijske tehtnice

Kako tehtati?

Za natančno tehtanje (na primer v kemijskih laboratorijih) je najboljše zagotoviti popolnoma ločen del laboratorija. Na tak način namreč izoliramo lastnosti korozivne atmosfere stran od tehtnice, kar podaljša njeno življenjsko dobo.

Pred tehtanjem je potrebno vedno preveriti, daje tehtnica na ravni in vodoravni podlagi. Pred začetkom dela morajo biti laboratorijske tehtnice vklopljene v električno omrežje. Tehtnico vklopimo. Snov, ki jo tehtamo, običajno imenujemo tehtanec. Tehtanec damo v izbrano posodo, ki jo imenujemo tehtič. Da bo meritev prava, maso tehtiča odštejemo od mase tehtanca, kar nam omogoča sama funkcija tehtnice – funkcija ničlenje (običajno gre za tipko TARE). Da bi dosegli ničelno maso tehtiča, tega najprej (brez tehtanca) postavimo na tehnico.

Pri tehtanju je ključno, da na vse laboratorijske tehtnice s katerimi delamo dobro spoznamo. Ključno je poznavanje največje dovoljene obremenitve, ki je običajno zabeležena desno od zaslona. Na laboratorijski tehtnici preverite tudi natančnost laboratorijske tehtnice.

Po tehtanju celotno površino laboratorijske tehtnice očistimo. Čiščenje prašnih delcev običajno izvedemo s čopičem ter papirnato brisačo oziroma mehko krpo. Proces tehtanja zaključimo z izklopom tehtnice. Pozorni smo, da tehtnice ne premikamo.

laboratorij

Umerjanje laboratorijske tehtnice

Vse laboratorijske tehtnice morajo zadostiti strogim zakonodajnim predpisom, zato za njihovo umerjanje oziroma kalibracijo običajno poskrbijo strokovne ekipe za kalibriranje. Zakonsko predpisani so roki ter dovoljena odstopanja pri umerjanju. Pred prvo uporabo je zakonsko predpisan postopek tako imenovane ocene skladnosti, po preteku datumov veljavnosti umerjanja pa je potrebno ponovno izvesti umerjanje. Roki za umerjanje tehnic se razlikujejo in so praviloma določeni glede na nosilnost laboratorijske tehtnice.

Kako zagotoviti dolgo življenjsko dobo laboratorijske tehtnice?

Zagotavljanje dolge življenjske dobe laboratorijskih tehtnic je odvisno predvsem od uporabnika. Pomembno je, da laboratorijsko tehtnico po vsaki uporabi dobro očistimo. Vsak laboratorij ima običajno za tehtnice namenjen poseben tehtalni prostor, kjer velja tudi zapisan laboratorijski red. Običajno ob uporabi suhih tehtancev za čiščenje uporabimo čopič, ki ga namenimo izključno temu namenu. Ob politju vlažnih tehtancev pa običajno s krpo najprej odstranimo tehtanec ter nato površino prebrišemo še s suho krpo. Pri našem delu pazimo, da laboratorijske tehtnice ne premikamo oziroma da po čiščenju preverimo njen položaj. Laboratorijska tehtnica mora biti ves čas v vodoravnem položaju, kar preverjamo s položajem mehurčka, ki ga običajno najdemo v desnem spodnjem kotu tehtnice.

Poleg rednega vzdrževanja ves čas skrbimo za reden servis laboratorijskih tehtnic ter odpravo morebitnih mehanskih poškodb. Vsa težja opravila prepustimo podjetju, ki se s področjem dejansko ukvarja, saj le na ta način zagotovimo ustrezno odpravo vzrokov težav. Zlasti pri tehtnicah, ki jih uporabljajo različni člani podjetja, je smiselno vpeljati tudi laboratorijski dnevnik, kamor se zapisuje raba laboratorijske tehtnice ter vsa morebitna opažanja povezana z njo.

Avtor prispevka: