Zavarovanje kredita v sklopu riziko življenjskega zavarovanja

S pomočjo riziko življenjskega zavarovanja PRVA Varnost zavarujete svoje bližnje za primer naravne ali nezgodne smrti. Zavarovanje kredita je premišljen načrt varstva, ki v najtežjih trenutkih zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali zadostnih finančnih sredstev vašim bližnjim. Zavarovanje kredita pomeni obvladovanje morebitnih finančnih obremenitev, vključno s poplačilom kreditov in ustvarjanjem finančne varnosti za vašo družino. Zavarovanje kredita je ključnega pomena, saj bi vaša smrt pustila finančne posledice, kot sta izpad dohodka in potrebno poplačilo morebitnih dolgov.

Pomembnost riziko življenjskega zavarovanja

Riziko življenjsko zavarovanje je ključen koncept, ki bi ga morali razumeti vsi. Tovrstno zavarovanje mnogi zmotno dojemajo zgolj kot dodaten mesečni strošek, vendar je dejstvo, da bi morala biti javnost bolj ozaveščena glede tega. V okviru riziko življenjskega zavarovanja PRVA Varnost je ena od možnosti zavarovanje kredita. Krediti so pogosti in lahko predstavljajo dolgoročno finančno obveznost, zato je pametno biti pripravljen na nepredvidljive dogodke. Življenje je nepredvidljivo, zato je odločitev za sklenitev življenjskega zavarovanja korak k varnejši in bolj brezskrbni prihodnosti. Čeprav se zdi, da bo kredit odplačan v skladu z dogovorom, je pomembno biti pripravljen na morebitne ovire, ki jih lahko prinese nepričakovana situacija.

Zavarovanje kredita

Različne oblike zavarovanja kredita

Kreditojemalec plača določene stroške ob zavarovanju kredita, kar pogosto vodi v nesporazume glede tega, kako je dejansko zavarovan njegov kredit. Krediti, sklenjeni pri banki, običajno zahtevajo zavarovanje kredita, ki krije obročne plačilne obveznosti. Ta oblika zavarovanja ščiti banko, ne pa nujno kreditojemalca, in omogoča poplačilo kredita v primeru smrti ali nezmožnosti plačevanja obrokov.

Riziko življenjsko zavarovanje

Riziko življenjsko zavarovanje predstavlja drugačno obliko varstva in ščiti družinske člane kreditojemalca v primeru smrti. Zavarovalnica izplača preostanek kredita ali njegov del, kar omogoča družini finančno varnost v času izgube prihodka zaradi smrti kreditojemalca. To zavarovanje kredita je prostovoljno in ni povezano s pogoji banke za odobritev kredita.

Zakaj skleniti riziko življenjsko zavarovanje za kredit?

Da bi svojce razbremenili finančnih skrbi ob nepričakovanih preizkušnjah, je smiselno skleniti riziko življenjsko zavarovanje in zavarovati kredit s posebno obliko zavarovalne police. To zavarovanje kredita zagotavlja celovito zaščito, prilagojeno posameznikovim potrebam.

Prilagajanje zavarovalne vsote

Pri sklepanju zavarovanja je ključno ustrezno določiti višino zavarovalne vsote. Na voljo so vam brezplačni svetovalci, da vam pomagajo pri tem postopku. Upoštevajo vse dolgove, izpad osebnega dohodka in druge finančne obremenitve, da lahko prilagodijo zavarovalno vsoto vašim potrebam.

Enostaven postopek sklepanja

Sklenitev riziko življenjskega zavarovanja je hitra in enostavna. Preprosto stopite v stik s svetovalci preko telefona ali izpolnite kontaktni obrazec. Na srečanju z svetovalcem se dogovorite o prilagojenem kritju in zavarovalni vsoti, nato pa le še podpišete zavarovalno polico in vplačate prvo premijo.

Pomen pravočasne sklenitve zavarovanja

Riziko življenjsko zavarovanje ni nekaj, kar bi smeli odložiti na ‘zadnji rok’. Premija za mlajše stranke je bistveno nižja kot za starejše, ki so bolj dovzetne za obolenja. Obstaja tudi večja verjetnost, da so že prebolele resnejše bolezni, kot je rak. Čakanje na sklenitev zavarovanja lahko pomeni, da bo premija za starejše stranke lahko več kot dvakrat višja v primerjavi s tistimi, ki so zavarovanje sklenile prej in niso zbolele. Pravočasna sklenitev zavarovanja postane ključnega pomena, saj se mnogi stranke zavedo potrebe po zavarovanju šele, ko se soočijo z neprijetnim dogodkom. V teh situacijah pa je pogosto že prepozno.

S sklenitvijo riziko življenjskega zavarovanja PRVA Varnost poskrbite za varnost svojih bližnjih v primeru naravne ali nezgodne smrti, obenem pa preprečujete, da bi vaši dolgovi bremenili vaše najdražje. Zavarovanje kredita zagotavlja finančno varnost in poplačilo kreditov ter drugih dolgov za vaše bližnje, preprečevanje nepotrebnega stresa ob najtežjih trenutkih. Z riziko življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost omogočite svojim bližnjim poplačilo kreditov, vzdrževanje nepremičnine, zagotovitev preskrbljenosti otrok ter ohranjanje življenjskega standarda brez finančnih pretresov.

Kdo bi moral razmisliti o življenjskem zavarovanju?

Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost je primerno za vse, ki imajo družino in želijo zagotoviti finančno varnost svojim najbližjim. Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost je idealno za vse, ki najemate posojilo in potrebujete zavarovanje kredita ter drugih dolgov.
Če ste že sklenili zavarovalne police, ki ne pokrivajo v celoti vaših potreb, je življenjsko zavarovanje odlična možnost za dozavarovanje. Če ste lastnik podjetja ali imate pomembno funkcijo, kjer bi vaša odsotnost lahko predstavljala breme, je življenjsko zavarovanje prava izbira.

Banka zahteva zavarovanje kredita v svojo korist, vendar to ne zagotavlja zaščite vaših bližnjih. Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost je boljša izbira za celovito varnost vaše družine. Razmislite o tem, zakaj je življenjsko zavarovanje PRVA Varnost boljše od bančnega zavarovanja kredita in kako učinkovito varuje tako vas kot tudi vaše bližnje. Pri določanju zavarovalne vsote je ključnega pomena izbrati pravo številko, ki bo zadostna za pokritje vseh stroškov v primeru smrti ter obenem ohranila standard življenja bližnjih.

Dejavniki, ki vplivajo na višino premije

Zdravstveni in življenjski slog ter višina zavarovalne vsote vplivajo na določitev premije za zavarovanje. Spol zavarovanca ne vpliva na višino premije, prav tako ne vplivajo morebitne spremembe v zdravstvenem stanju med trajanjem zavarovanja. Ob pomembnih življenjskih mejnikih lahko brez preverjanja zdravstvenega stanja povečate zavarovalno vsoto do 50 %. Za primer nezgodne smrti ste brezplačno zavarovani v višini polovice zavarovalne vsote za primer smrti, največ do 80.000 EUR. Omogočen vam je tudi brezplačen telefonski nasvet zdravnikov družinske medicine, ki je dosegljiv 24/7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor prispevka: